Algemene voorwaarden

&

Privacyverklaring

Vanuit de wet Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is iedereen die met persoonsgegevens werkt verplicht de betrokkenen te informeren over de verwerking van hun persoonsgegevens. Ook als therapeut werk ik met je persoonsgegevens en leg ik een dossier aan. Meer informatie over hoe ik met je gegevens omga, vind je in de Privacy Verklaring.

Algemene

voorwaarden

Privacy-

verklaring