Aura en chakra's

De aura

Je aura is jouw gehele uitstraling waarin naar voren komt hoe je fysieke en spirituele Zelf elkaar beïnvloeden. Een harmonische samenwerking tussen deze twee zorgt ervoor dat je je energie optimaal kunt gebruiken. Je spirituele Zelf is dat deel van je bewustzijn dat via dit huidige fysieke zelf expressie geeft aan zijn scheppingsdrang. Zo kun je je bewustwording uitbreiden en jezelf spiritueel ontwikkelen. Wanneer je je bewustzijn wilt verruimen, is het nodig dat je je aura (energie-uitstraling) steeds meer gaat ontdoen van psychische ballast zodat, stap voor stap, de kracht van je ware zelf tevoorschijn kan komen. Naarmate je bewustzijn over jezelf groeit, veranderen de basiskleuren in je aura. Ze worden helderder en krijgen meer uitstraling. Door een verruimt bewustzijn wint je energie aan kracht en kwaliteit.

Chakra’s 
Met chakra’s (energie gebieden) staan we in verbinding met de ons omringende energieën. Ze zorgen voor het ontvangen, opslaan en het geven van levensenergie. Elk chakra vertegenwoordigt een specifiek levensgebied en bevat informatie waarop iemand binnen deze gebieden functioneert. Verruimende ideeën en gevoelens kunnen de doorstroom van energie in je chakra stimuleren en omgekeerd kunnen beperkende patronen, gevoelens en ideeën over jezelf of van anderen over jou, de optimale doorstroom belemmeren. In ons lichaam zijn honderden energiecentra aanwezig. In de reading richt ik me op je aura en de volgende chakra’s. 

Het kruinchakra
Dit chakra vertegenwoordigt verruimd bewustzijn. Bewustzijn is een kracht en wij zijn een deel daarvan. Het is de kracht waaruit het universum bestaat. Binnen dan geheel is ieder van ons een enkelvoudig punt van bewustzijn, een persoonlijke en unieke gebeurtenis. Niemand kan voor je denken en voelen, alleen jijzelf kan zin geven aan je bestaan. Innerlijke stabiliteit komt voort uit de integratie van je rationele, emotionele en intuïtieve vermogens. De onafhankelijkheid van je individuele autonomie is essentieel voor de ontplooiing van dit chakra. Je geest is een systeem dat zichzelf informatie en leiding geeft. Deze innerlijke leiding, om te worden wat je in essentie bent, krijg je voortdurend. Je bent je echter vaak niet bewust van de woorden, zinnen en beelden die in je geest omgaan. Ook de betekenis van je dromen en fantasieën kan je ontgaan. Iedere stap naar bewustwording is er een naar positieve verandering en heling. 

Het voorhoofdchakra
Je voorhoofdchakra is het innerlijk oog waarmee je energie, psychische en spirituele informatie kunt zien en waarmee je ideeën, fantasieën en idealen kunt visualiseren. Het is het centrum van de verbeeldingskracht/visualisatie, kleur/licht en helderziendheid. Hoe meer helderheid je in jezelf hebt, des te beter ben je in staat om helder waar te nemen en je geestelijk perspectief te verruimen. Als je dit vermogen ontwikkelt kun je meer richting geven aan je leven. Je functioneert bewuster en kunt daardoor steeds gemakkelijker gebruik maken van je intuïtie. Je bent dan in staat de energieën van jouw grotere bewustzijn (je spirituele zelf) en die van je persoonlijkheid meer te laten samenvloeien.

 

Het keelchakra
Het keelchakra is het centrum van zelfexpressie en communicatie. Je keelchakra is het gebied van je horizontale intuïtie* en je innerlijke stem** Door zelfexpressie en communicatie ontstaat uitwisseling en verbind je je met de wereld om je heen. Hoe je je persoonlijke creativiteit naar buiten brengt en hoe je communiceert met anderen is van groot belang voor je gezondheid je gevoel van welzijn. Als je je nek, hals en keel vrijmaakt, door deze fysiek te ontspannen en door jezelf onbelemmerd tot uitdrukking te brengen, heeft dat invloed op de energiedoorstroming van al je chakra’s.
*- Horizontale intuïtie: informatie doorstroom tussen jou en anderen (telepathie)
**- Innerlijke stem: inzichtgevende informatie die je vanuit je intuïtieve bron van binnenuit kunt ‘horen’. 

Het hartchakra
Het hartchakra staat voor liefde, de vrije doorstroom daarvan door al je chakra’s en voor geven en ontvangen. De kracht van het hartchakra hangt af van de mate waarin je van jezelf kunt houden. Dit bepaalt vervolgens weer hoeveel affectie, warmte en liefde je kunt ontvangen en kunt geven. Liefde geeft ruimte, is helend en schept verbondenheid. Zonder liefde is er afgeslotenheid, begrenzing en afgescheidenheid. Het hartchakra heeft door haar centrale ligging een brugfunctie. Het kan door zelfacceptatie de energieën van de onderliggende chakra’s helen en in evenwicht brengen. Naarmate je hartchakra zich ontwikkelt kan er meer energie van de bovenste chakra’s naar beneden stromen en wordt er zo ook weer meer energie van de onderste chakra’s mee naar boven genomen. Hierdoor groeit in je dagelijks leven je vermogen om te genieten, lief te hebben en vervuld te zijn. 

Het zonnevlechtchakra 
Het zonnevlechtchakra weerspiegelt je vermogen tot handelen. Het fungeert als energieverdeler ten opzichte van de andere chakra’s. Bij dit chakra gaat het om transformatie, richting bepalen, het make van keuzes en uiteindelijk, daardoor het ontwikkelen van je innerlijke kracht. Een negatieve houding stagneert de energie in dit chakra. Door een bevestigende houding en indien nodig, eventueel opbouwende kritiek geef je de energie in dit chakra, en zo jezelf, de ruimte. Als je wilskracht geblokkeerd wordt ervaar je frustratie, woede en pijn. Dit zijn nuttige signalen die aangeven dat er een innerlijke of uiterlijke verandering nodig is. Wanneer je het geduld hebt om je wilskracht in contact te brengen met je intuïtie ontwikkel je je innerlijke kracht. Dan maak je constructieve keuzes en handel je vanuit innerlijke harmonie. Zo leer je steeds meer energiebronnen in jezelf aanspreken. 

Het navelchakra
Het navelchakra staat voor beweging, gevoelens, seksualiteit en samen willen zijn. Seksualiteit is een verbindende kracht die leidt tot vereniging en verruiming. Het maakt je emoties vrij. Je kunt je seksuele beleving niet scheiden van je emotionele heelwording. Hoe bewuster je gevoelsleven is, hoe beter je energie blijft stromen. Hierdoor heb je, door middel van je gevoelens, een wezenlijke bron van persoonlijk inzicht tot je beschikking. Je weet dan welke gevoelens belangrijk zijn om te volgen en welke er niet zozeer zijn om meteen gevolg aan te geven, maar als aanwijzing dienen voor hoe je je innerlijke harmonie kunt herstellen. Ook kun je dan eerder onderscheiden welke gevoelens je van anderen overneemt en welke echt van jou zijn. Je bent dan steeds beter in staat om emotionele bindingen aangaan die inspirerend zijn voor je ontwikkeling. 

Het wortelchakra
Het wortelchakra is je basischakra. Het staat voor stabiliteit en geaard zijn. In dit chakra vind je informatie over je relatie met de aarde en de manier waarop je fysiek het best gegrond kunt zijn. Het vormt het fundament van onze fysieke energie en overlevingsinstincten. Voor een goede doorstroming in het wortelchakra is het belangrijk dat je luistert naar wat je lichaam nodig heeft. Het is belangrijk dat je een “thuis” hebt dat voorziet in je behoefte aan warmte, veiligheid en ontspanning en dat je werk en bezigheden creëert waarin je jezelf kunt ontplooien. Deze situaties verstevigen je gehele energiesysteem waardoor je meer ruimte krijgt voor het potentieel van je andere chakra’s. Omgekeerd is het zo dat, wanneer je geestelijk meer leert te aarden, je beter in staat bent om de capaciteiten van je wortelchakra aan te spreken om deze situaties te realiseren. 

De voetchakra’s
Je voetchakra's vertellen je iets over hoe en met welke intentie je op de wereld staat. Zo is er in deze chakra's informatie waar te nemen over de manier waarop jij stappen zet in je persoonlijke ontwikkeling en je dagelijkse leven. Goed werkende voetchakra's zijn enorm ondersteunend in het grondingsproces. D.w.z. dat ze je helpen om met je aandacht en energie op een ontspannen manier in het hier en nu te zijn. Je ervaart intuïtief dan sneller welke haalbare stappen jij kunt zetten om verder te komen.


Met verdiept bewustzijn je stappen nemen, maakt ook een diepere verbinding met de aarde. Samen met je wortelchakra geeft het niet alleen meer respect voor jezelf en vergroot het de mate waarin jij er mag zijn van jezelf in dit leven, je ervaart ook dat we allemaal verbonden, met andere woorden één zijn met elkaar.

 

Bron: Centrum voor Effectieve Intuïtie